Skip to content
cropped-logo.png

Læring og personlig vekst bidrar til å redusere digitale skiller

WORDPRESS

nettsider
Nettsider med WordPress

Oppvind gir opplæring i programvaren WordPress som brukes for bygge og å administrere innhold på nettsider, nettaviser og blogger. WP er verdens mest brukte publiseringssystem. I 2023 brukte 43% av alle nettsider i verden WordPress. Kjente aktører som bruker WP er New York Post, e-Bay, Sony, Walt Disney, Microsoft og General Motors. I Norge, Brønnøysundregistrene, Norad, og mange fler. Oppvind har evighetslisens på alle malverk og produkter fra Themify i Toronto. Et firma som siden 2010 har vunnet mange priser og omtaler for sine produkter.

I Oppvind finnes kompetanse som har vært dedikert tilhenger av WordPress siden plattformens begynnelse i 2003 og har utført 3 år med undervisning i WordPress til Bydel Frogners brukere på Majorstuen. Vi er drevet av vår overbevisning om at tilgang til digital kompetanse er avgjørende og vårt fokus er å gi deltakerne praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å opprette og vedlikeholde egne nettsteder. Oppvind
å tilbyr kurs og opplæring til enkeltpersoner. Ved å gi dem mulighet til å mestre og bygge deres digitale ferdigheter bidrar Oppvind til å gi
deltakerne selvtillit til å delta aktivt på nettet.

GJENBRUK AV ELEKTRONIKK

377099_1280
Finne guld i det gamle

Oppvind underviser og aktiviserer i reparasjoner av datautstyr for gjenbruk. Kasting er fortsatt en av de største kildene til utslipp av klimagasser. Å resirkulere det som allerede er produsert er bra for både økonomi og for miljø. Derfor er det behov for gjenvinning som et alternativ. Det er med på å sikre at det finnes råvarer til kommende generasjoner. Stadig flere ser verdien av å finne gull i det gamle og det krever en enorm mengde energi for å lage produktene på nytt. Gjenbruk og resirkulering av det vi allerede har er en stor bidragsyter i å bremse den globale oppvarmingen.

Digital hverdag

Tall i 2023 viste at 600.000 personer i Norge står utenfor digitalt. Bydel Frogner med sine omlag
60.000 beboere har en andel av disse. Oppvind arbeider for å sikre at utsatte grupper i bydel
Frogner kan finne et daglig fast sted for datahjelp i en økende digital hverdag.

OPPVIND SKRIVER

Med økende bruk av digitale plattformer for
sosial interaksjon, kan de som ikke har
tilgang til disse plattformene føle seg
ekskludert og ensomme.

Konflikter er en uunngåelig del av
livet, og kan oppstå hvor som helst
og mellom hvem som
helst.

Oppvind gir en innføring i hva kunstig
intelligens er og hvordan å ta denne i bruk
for å øke effektiviteten på en rekke
oppgaver i det daglige.

Oppvind på faglige seminar 2023-2024

Oppvind på faglige seminar 2023-2024

Oppvind anerkjenner betydningen av faglige seminarer innen informasjons- og kommunikasjonsteknoogi. Først og fremst bidrar dette til læring og oppdatering over en sektor i raskt utvikling, der nye trender stadig oppstår. Oppvind holder seg oppdatert om de nyeste innovasjonene, forskningen og beste praksis. Dette gjør det mulig for å være i forkant av utviklingen og å kunne tilby ny innsikt. Oppvind retter en takk til Computerworld Norge som holder markedets beste seminarer.

RetailTech. Oslo Kongressenter 01.02.2024.

Generativ AI i praksis. Klingenberg Kino 26.10.2023.

PeolpleTech. Oslo Kongressenter 11.10.2023.

Skyløsninger. Epicenter Oslo 20.09.2023.

RELATERTE LENKER

DIGIDIR - 15.05.2023

Utanforskap på digitale flater får store konsekvensar for fleire grupper i befolkninga.

COMPUTERWORLD - 11.05.2023

NITO-presidenten er skuffet over at regjeringen ikke satser på framtida, og etterlyser flere ikt-studieplasser.

DIGIDIR - 07.11.2022

2022 var året då uttrykket digitalt utanforskap for fullt vart ein del av det offentlige ordskiftet.

SELVUTVIKLING

23137661
Eksterne krefter

Oppvind kan ved behov leie inn eksterne tilrettelagde kurs som går i personlighetsutvikling, veiledning i å bevisstgjøre følelser i samvære med andre og det å sette grenser på en positiv måte. Samarbeitet med Sinius AS er med på å styrke og veilede.

Delta i trygge rammer


Lær å bruke digitale verktøy, og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og
tolke digital informasjon. Lær å bruke ressurser og medier til å samarbeide i læring, og til
å presentere egen kunnskap og til ulike mottakere. Lær å bruke data på en forsvarlig
måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

DIGITALT FØRTRYKK

30436537
Tekst og bilder blir til trykksaker

Oppvind gir opplæring i å publisere trykksaker med desktop-publisering (DTP). Deltaker oppretter dokumenter ved hjelp av programvare. Med DTP kan man produsere tekst og bilder av en typografisk kvalitet som kan sammenlignes med tradisjonell typografi. Dette gir mer kontroll over design, layout og typografi enn vanlig tekstbehandling. Man kan lage og publisere et bredt utvalg av innhold slik som: menyer, plakater, visittkort, brosjyrer, presentasjoner, skilt og mye mer.

Bli mer produktiv


Noen har for vane å se på målet sitt som det viktigste. De kan til og med se på det som det eneste de trenger å oppnå. Hvis dette høres ut som deg, går du glipp av noe viktig. Hvis du ser på hver oppgave du må fullføre for å nå målet ditt som noe viktig i seg selv, vil fremgangen din mye jevnere og du vil få gjort mer. Uansett hva ditt mål består av, er det en rekke trinn som må gjøres for å oppnå det. For best mulig resultat krever hver oppgave din tid, innsats, arbeid og konsentrasjon.

FOTOGRAFI

37760540
Digitalfoto og bilderedigering

Oppvinding underviser i tre områder: digitalfotografering, bilderedigering, og skanning av negativ 35mm film. Vi bruker Affinity Photo som er en profesjonell programvare for Mac og Windows. Programmet har et brukervennlig grensesnitt, med en oppsett som ligner Adobe Photoshop, og har en rekke funksjoner som øker effektiviteten. Vi dekker grunnleggende kamera-innstillinger til bilderedigering. Uansett om du er nybegynner eller ønsker å forbedre dine ferdigheter, har Oppvind noe for for deg.

DIGITALT LYDARBEID

Fra konsumenter til produsenter

Digitale opptak har blitt en måte å fortelle historier på i vår digitale hverdag. Fortellingene, som man lager ved hjelp av digitale opptak kan ha en tilleggseffekt som personlig identitetsutvikling og terapi. Produktet kan deles på internett «en-til-mange-kommunikasjon». Med andre ord går dette ut på at vanlige mennesker har gått fra å være konsumenter, til å bli produsenter.

Oppvind gir innføring i innspillingsteknikk og lydsampling hvor deltakerne får prøvd seg på lage sine egne opptak. Til dette brukes programmene Logic Pro X, og programvare-instrumeneter fra Arturia og Spectrasonics. Digital teknologi brukes i dag i større eller mindre grad ved nær sagt all
musikk. Dette har utviklet seg i mange retninger og teknologiske nyvinninger er blitt tatt i bruk. Fra lydbåndopptakere til synthesizere og datamaskinenes  nesten ubegrensede muligheter. Musikk med elektroniske effekter som hovedelement startet allerede i 1960-årene. Oppvind
arbeider med electronica og mange andre typer musikk.

GITARUNDERVISNING OG SERVICE

1995031_1280
Utforsk el-gitar med Oppvind

Oppvind tilbyr undervisning i el-gitar. Deltakere vil lære forskjellige stiler, som rock, metal, og blues og hvordan de kan tilpasse teknikker i ulike sjangere. Deltakere vil også lære om gitaroppsett, effekter og teknikker for å forbedre lydkvaliteten. Oppvind har også en rekke DVD for deltakere som ønsker å utforske el-gitar i større dybde.

OPPVIND FØLGER ARBEIDET TIL

PROGRAMVARE VI BRUKER

Affinity Photo

Affinity Photo

Affinity Publisher

Affinity Publisher

Affinity Designer

Affinity Designer

Oppvind på facebook


Følg Oppvind på Facebook for å holde deg oppdatert på de nyeste bærekraftige teknologiene. Oppvind
deler spennende innhold om fornybar energi og innovasjoner som kan bidra til en grønnere fremtid.

DE SOM STØTTER OPPVIND MED ULIKE TING

logo
Kopirett © Oppvind 2024  –  Org. 927 302 144  –  Bank 1254 63 50515  –  Personvernerklæring  –  Utviklet av Frogner Data
cropped-logo.png
Ved å fokusere på inkludering og kompetanseutvikling for svakere
grupper i bydel Frogner gir
Oppvind en plattform for læring
og personlig vekst og
bidrar til å
redusere digitale skiller.

Oppvind legger omsorg i å
la svakere grupper delta.

Oppvind hjelper deltagere med
å bygge synlighet på nett.

Oppvind danner et langt samhold
med våre aktive deltagere.

WORDPRESS

Skjermbilde 2022-05-06 kl. 21.01.59
Nettsider med WordPress

Oppvind gir opplæring i programvaren WordPress som brukes for bygge og å administrere innhold på nettsider, nettaviser og blogger.

WP er verdens mest brukte systen for publisere nettsider. I 2023 bruker 43% av alle nettsider i verden WordPress.

Kjente aktører som bruker WP er New York Post, e-Bay, Sony, Walt Disney, Microsoft og General Motors. I Norge, Brønnøysundregistrene, Norad, og mange fler.

Oppvind har evighetslisens på alle malverk og produkter fra Themify i Toronto som siden 2010 har vunnet priser og omtaler for sine produkter.

STATE-OF-THE-WORD-2022
STATE-OF-THE-WORD-2021
STATE-OF-THE-WORD-2020

I Oppvind finnes kompetanse som har vært dedikert tilhenger av WordPress siden plattformens begynnelse i 2003 og har utført 3 år med undervisning i WordPress til Bydel Frogners brukere på Majorstuen.

Oppvind er drevet av en overbevisning om at tilgang til digital kompetanse er avgjørende og
fokus er å gi deltakerne praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å opprette og vedlikeholde egne nettsteder.

Ved å gi dem mulighet til å mestre å bygge deres digitale ferdigheter bidrar Oppvind til å gi deltakere selvtillit til å delta aktivt på nett.

GJENBRUK

gjenbruk-reparasjon
Finne guld i det gamle

Oppvind underviser og aktiviserer deltakere i gjenbruk av datautstyr for gjenbruk. Kasting er fortsatt en av de største kildene til utslipp.

Å resirkulere det som allerede har blitt produsert er bra for økonomi og for miljø.

Derfor er det behov for å tenke på gjenvinning som et alternativ.
Gjenvinning er med på å sikre at det finnes råvarer til kommende generasjoner.

Stadig flere ser verdien av å finne gull i det gamle og det krever en enorm mengde energi for å lage produktene på nytt.

Gjenbruk og resirkulering av det vi allerede har er en stor bidragsyter
i å bremse global oppvarming.

Økende digital hverdag

Foreningen Oppvind arbeider
for å sikre at utsatte grupper i
bydel Frogner kan finne et
daglig fast sted for datahjelp
i en økende digital hverdag.

Tall fra 2023 viser til at det i
Norge er 600.000 som står utenfor digitalt. Ut fra dette ser Oppvind at Bydel Frogner med sine 60.000 beboere har en betydelig andel av disse.

SELVUTVIKLING

admin-ajax
Eksterne krefter

For å styrke deltakere kan Oppvind
ved behov leie inn tilrettelagde kurs
i personlighetsutvikling.

Kursene gir veiledning i å bevisst-
gjøre følelser i samvære med andre
og å sette grenser på en positiv måte.

Tilbudet er forhandlet frem med tilbyder og gis kun til deltakere som melder seg på via Oppvind. Kurset er med på å styrke og veilede i den enkeltes situasjon.

OPPVIND SKRIVER

HVA ER DIGITALT UTENFORSKAP?

Økende bruk av digitale plattformer for sosial interaksjon, kan de som ikke har tilgang til disse plattformene føle seg ekskludert og ensomme.

KUNSTIG INTELLIGENS

Oppvind gir en innføring i hva kunstig
intelligens er og hvordan å ta denne i
bruk for å øke effektiviteten på en rekke
oppgaver i det daglige.

NYTTEN AV KONFLIKTER

Konflikter er en uunngåelig del
av livet, og kan oppstå hvor
som helst og mellom hvem
som helst.

Delta i en trygg ramme

Lær å bruke digitale verktøy,
og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere og tolke
digital informasjon. Lær å
bruke ressurser og medier
til å samarbeide i læring, og
til å presentere egen kunnskap og til ulike mottakere.  Lær å bruke data på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst  forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

RELATERTE LENKER

DIGIDIR - 15.05.2023

Utanforskap på digitale flater får store konsekvensar for fleire grupper i befolkninga.

COMPUTERWORLD - 11.05.2023

NITO-presidenten er skuffet over at regjeringen ikke satser på framtida, og etterlyser flere ikt-studieplasser.

DIGIDIR - 07.11.2022

2022 var året då uttrykket digitalt utanforskap for fullt vart ein del av det offentlige ordskiftet.

Digital hverdag

Foreningen Oppvind arbeider
for å sikre at utsatte grupper i
bydel Frogner kan finne et
daglig fast sted for datahjelp
i en økende digital hverdag.

Tall fra 2023 viser til at det i
Norge er 600.000 som står
utenfor digitalt. Ut fra dette
ser Oppvind at Bydel Frogner med sine 60.000 beboere har en betydelig andel av disse.

GITARUNDERVISNING

gitarundervisning
Utforsk el-gitar på Oppvind

Oppvind tilbyr undervisning i el-gitar. Deltakere vil lære forskjellige stiler, som rock, metal, og blues og hvordan de kan tilpasse teknikker i ulike sjangere. Deltakere vil også lære om gitaroppsett, effekter og teknikker for å forbedre lydkvaliteten. Oppvind har også en rekke DVD for deltakere som ønsker å utforske el-gitar i større dybde.

DIGITALT LYDARBEID

Fra konsumenter til produsenter

Digitale opptak har blitt en måte å fortelle historier på i vår digitale hverdag. Fortellingene, som man lager ved hjelp av digitale opptak kan ha en tilleggseffekt som personlig identitetsutvikling og terapi.

Produktet kan deles på internett «en-til-mange-kommunikasjon». Med andre ord går dette ut på at vanlige mennesker har gått fra å være konsumenter, til å bli produsenter.

synvlavier
logic
cs80

Oppvind gir innføring i innspillingsteknikk og lydsampling hvor deltakerne får prøvd seg på lage sine egne opptak. Til dette brukes programmene Logic Pro X, og programvare-instrumeneter fra Arturia og Spectrasonics.

Digital teknologi brukes i dag i større eller mindre grad ved nær sagt all musikk. Dette har utviklet seg i mange retninger og teknologiske nyvinninger er blitt tatt i bruk.

Fra lydbåndopptakere til synthesizere og datamaskinenes nesten ubegrensede muligheter. Musikk med elektroniske effekter som hovedelement startet allerede i 1960-årene. Oppvind arbeider med electronica og mange andre typer musikk.

Bli mer produktivNoen har for vane å se på målet sitt som det viktigste. De kan til og med se på det som det eneste de trenger å oppnå. Hvis dette høres ut som deg, går du glipp av noe viktig.

Hvis du ser på hver oppgave du må fullføre for å nå målet ditt som noe viktig i seg selv, vil fremgangen din mye jevnere og du vil få gjort mer. Uansett hva ditt mål består av, er det en rekke trinn som må gjøres for å oppnå det. For best mulig resultat krever hver oppgave din tid, innsats, arbeid og konsentrasjon.

FOTOGRAFI

10944346_216
Digitalfoto og bilderedigering

Oppvinding underviser i tre områder: digitalfotografering, bilderedigering, og skanning av negativ 35mm film.

Oppvind bruker Affinity Photo som er en profesjonell programvare for Mac og Windows. Programmet har et oppsett som ligner Adobe Photoshop, og har en rekke funksjoner som øker effektiviteten.

Oppvind dekker grunnleggende kamera-innstillinger til bilderedigering. Uansett om du er nybegynner eller ønsker å forbedre dine ferdigheter, har Oppvind noe for for deg.

DIGITALT FØRTRYKK

Digitalt-fortrykk
Lær å lage trykksaker

Oppvind gir opplæring i å publisere trykksaker med desktop-publisering (DTP). Deltaker oppretter dokumenter ved hjelp av programvare.

Med DTP kan man produsere tekst og bilder av en typografisk kvalitet som kan sammenlignes med tradisjonell typografi.

Dette gir mer kontroll over design, layout og typografi enn vanlig tekstbehandling.

Man kan lage og publisere et bredt utvalg av innhold slik som: menyer, plakater, visittkort, brosjyrer,
presentasjoner, skilt og mye mer.

Frogner Quiz

Se hva du kan om bydelen

Oppvind følger arbeidet til

Programvare vi bruker

FØLG OSS

Følg Oppvind på Facebook
for å
holde deg oppdatert på
de nyeste nett-teknologiene.
Oppvind deler spennende
innhold om fornybar energi
og innovasjoner som kan

bidra til en grønnere fremtid.

Faglige seminar Oppvind
har deltatt på 2023-2024

Oppvind anerkjenner betydningen av
faglige seminarer innen informasjons-
og kommunikasjonsteknologi og legger
vekt på å delta.

Først og fremst bidrar dette til læring og oppdatering av kunnskap. IKT-sektoren
er en raskt utviklende bransje, der nye trender stadig oppstår.

Oppvind holder seg oppdatert om de
nyeste innovasjonene, forskningen
og beste praksis. Dette gjør det mulig
for å være i forkant av utviklingen
og å kunne tilby våre deltakere ny innsikt.

Oppvind retter takk til Computerworld Norge som holder markedets beste seminarer.

RetailTech. Oslo Kongressenter 01.02.2024.

Generativ AI i praksis. Klingenberg Kino 26.10.2023.

peopletech-2023

PeolpleTech. Oslo Kongressenter 11.10.2023.

skyloesninger-2023

Skyløsninger. Epicenter Oslo 20.09.2023.

fremtidens-forretningsystemer

Fremtidens Forretningssystemer. Oslo Kongresssenter 31.08.2023

4

Bærekraftig IT. Oslo Kongresssenter 24.08.2023.

CIO-Forum-OT-Security

OT Security. Radisson Blu Scandinavia 15.06.2023.

112x367

Nye forretningsmuligheter med ChatGPT. Rebel Arena 03.05.2023.

Computerworld CIO Forum Cyber Security

Cyber Security. Oslo Kongresssenter 12.04.2023.

Computerworld Digital Transformasjon

Digital Transformasjon. Oslo Kongresssenter 29.04.2023.

Videoer Oppvind deler

Oppvind er opptatt av å formidle kvalitetsvideoer som er pålitelige og pedagogisk verdifulle. Videoene
fokuserer på ulike aspekter av informasjonsteknologi og er en ressurs for å formidle emner på en tilgjengelig måte. Videoene presenterer alt fra datahistorie, grunnleggende data og avanserte temaer og gir en opplevelse som kan hjelpe til med å forstå og huske bedre.

OPPVIND STØTTES AV

Kopirett © Oppvind 2024  –  Org. 927 302 144  –  Bank 1254 63 50515  –  Personvernerklæring  –  Utviklet av Frogner Data